Utbildningsförvaltningen – Så hanterar du media

Allt fler får ett ökat antal förfrågningar om att intervjuas i media och många känner sig osäkra kring hur de ska bete sig i en sådan situation. Reformklubben genomförde medieträningar med rektorer och ledningsgrupper på Utbildningsförvaltningen, för att dessa skulle få en gemensam kunskapsgrund samt vårda och förfina sina färdigheter i att hantera media.

Utmaning

Vad media skriver om en verksamhet spelar stor roll. Den som är bra på att hantera media och är duktig på att bli intervjuad har därför mycket att vinna. Under medieträningen hanterades därför utmaningarna:

  • Att få deltagarna att känna sig bekväma vid att hantera och möta journalister.
  • Att deltagarna ska kunna förmedla budskap på ett transparent och tydligt vis.
  • Att deltagarna ska förstå medias logik och vad som blir en nyhet.

Insikt

Det är viktigt att skapa en trygg miljö för deltagarna, där de vågar ställa sig framför kameran och leverera sina budskap på ett trovärdigt och avslappnat sätt. 

Label

Koncept/idé

Medieträningen bestod både av en teoretisk och en praktisk del. Samtliga deltagare ska ha grundläggande teoretiska kunskaper om nyhetsvärdering, hur redaktioner fungerar, journalisters arbetssätt samt hur man förbereder sig inför en intervju, agerar under en intervju och följer upp efter intervjutillfället. Målet var att deltagarna ska känna ökad trygghet inför kontakt med media, vid budskapsformulering och framför kameran. Reformklubben tog fram verksamhetsnära case och anpassade medieträningen efter deltagarnas förkunskaper.

Aktiviteter

Medieträningarna genomfördes i Reformklubbens lokaler. Vi ordnade även med lunch och fika enligt preferenser.

Resultat

Under medieträningarna lärde sig deltagarna att formulera sig tydligare och bättre, de blev tryggare framför kameran och fick en ökad förståelse för hur de ska gå tillväga när media hör av sig. Deltagare har återkopplat med inspel som ”Öppen dialog, utrymme för tankar och reflektioner” och ”Lättsam stämning, ni bidrog till den, viktigt för att man ska våga”.

Citat Susan Ottosen, pressansvarig för utbildningsförvaltningen, Stockholms stad:

”Vi har gjort en satsning på att medieträna Stockholms stads skolledare. Det har varit väldigt givande och deltagarutvärderingarna visar på toppbetyg, på både den teoretiska och praktiska delen.”