Stockholms Sjukhem
”Allt hos oss börjar hos dig”

Att ge en vårdgivare en varumärkesinjektion

Mycket pekar på att det införs vårdval inom äldrevården och äldreomsorgen i Stockholm. I ett slag skulle det förändra verkligheten för Stockholms Sjukhem. Det anrika sjukhemmet behövde strategier och verktyg för att tydliggöra varumärket, rikta kommunikationen, utveckla verksamheten och driva konkurrenskraft.

Utmaning

Hur ska vi på lång sikt positionera Stockholms Sjukhem och göra varumärket attraktivt om medborgarna själva får välja äldrevård och äldreomsorg?

Insikter

Vår marknadsanalys visade att behovet ökar, samtidigt som få av branschens aktörer tar en tydlig position. Fokus ligger på det kliniska och berättelsen handlar oftast om den egna verksamheten. Mottagaren – patienten och dennes anhöriga – glöms lätt bort.

Vi såg att Stockholms Sjukhems varumärke har låg kännedom. Det fanns även en spretighet med många benämningar, namn och identiteter. En intern utmaning var att det i den egna verksamheten fanns tendenser till att man arbetade i stuprör och att ledord inte var förankrade hos ledning och medarbetare.

Strategi

Det som driver engagemang är inte berättelsen om vårdgivaren utan förståelsen för vårdtagaren. Det var vår övertygelse och utifrån den gjorde vi ett antal strategiska val:

  • När många upplever vården som byråkratisk och distanserad, ska vi vara vårdgivaren som är personlig och nära.
  • När andra utgår från enstaka sjukdomar, ska vi se människan och hela hennes behov.
  • När andra pratar om att deras verksamhet vilar på en idébaserad grund, ska vi gå till handling och ta initiativ.

I strategin ingick även att samla verksamheten under ETT varumärke och att involvera ledning, styrelse och medarbetare i varumärkesarbetet.

En viktig del i den digitala strategin var att använda kunskapsspridning för att skapa kännedom och engagemang hos målgrupperna.

 

Koncept/idé

Utgångspunkten i allt Stockholms Sjukhem gör är patienten. Vi sammanfattade det i konceptet ”Allt hos oss börjar hos dig”, med deras egen logotyp som visuell bärare i kommunikationen.

 

Aktiviteter

Arbetet har resulterat i ny varumärkesplattform, ny kommunikationsstrategi och kommunikativt koncept. Dessa har varit grunden i en rad aktiviteter på plats, i sociala medier och bredare media. Den digitala strategin byggde på att sprida kunskap som Stockholms Sjukhem själva besitter, under paraplyet ”Livsviktigt Lärande”.

Resultat

Stockholms Sjukhem har fått en gemensam grund och tydlig riktning för varumärket och kommunikationen, för att kunna utveckla sin verksamhet och sitt erbjudande. De är nu bättre rustade för att kunna vara konkurrenskraftiga när det fria vårdvalet inom äldrevården och äldreomsorgen blir verklighet, och för att kunna attrahera och behålla medarbetare. Medarbetarna har fått en helhetsbild och är nu delaktiga i resan framåt.