Rädda nattågen.
– Svenska Turistföreningen.

Vi slog ett slag för Norrland.

Efter år av minskade passagerarantal beslutade SJ att kraftigt minska nattågstrafiken till och från Jämtland. Tågen skulle bara gå under högsäsong och då enbart vissa dagar i veckan, vilket skulle vara en katastrof för STF och hela turistindustrin.

Reformklubbens uppdrag var tydligt:
Rädda nattågen!

Utmaning: Hur kan vi behålla
nattågstrafiken till och från Norrland?

Insikt. 

Spridning.
Sveriges befolkning är utspridd mellan städer och landsbygd.

Stort behov.
Trots minskade passagerarantal är många fortfarande helt beroende av pendeltrafiken.

Ansvar.
SJ är ett statligt ägt företag med ett ansvar att arbeta för folkets bästa.

Strategi: Engagera!

Strategi.

  • Påverka på flera fronter
  • Engagera gräsrötter
  • Involvera politiker

Idé.

Uppvakta makthavare
Vi skickade brev till ministrar, fångade statssekreterarens uppmärksamhet och ordnade ett möte med SJ.

Engagera medlemmar
Vi mobiliserade STF:s 250 000 medlemmar med en namninsamling.

Skriv debattartiklar
Vi spred vårt budskap i lokal och nationell media.

Vi påverkade politiken!

Vi påverkade politiken.

Regeringen lovade öronmärkta medel på nattågen.

Tågen har fortsatt gå.

Nattågen har fortsatt gå två gånger per dygn i vardera riktningen mellan Stockholm och övre Norrland.

Turismen har överlevt.

Förbindelserna till Norrland har fortsatt möjliggöra en bred turism.