Södra Häggvik

Att sätta en helt omöjlig plats på kartan

Inte långt från Sollentuna centrum utvecklas en ny stadsdel, Södra Häggvik. Sex byggaktörer ska här uppföra 4 000 nya bostäder, service och kommersiella lokaler. Vår uppgift var två. Att sätta platsen på kartan och att locka privatpersoner och näringslivet till att etablera sig här.

Utmaning

Det råder hård konkurrens mellan alla nya områden som utvecklas i och kring Stockholm. Vårt erbjudande var ett före detta industriområde som ligger inklämt mellan motorvägen och järnvägen. Vem vill bo här?

Insikter

När vi såg oss omkring syntes det tydligt. Många områden säger sig vara nytänkande utan att vara det. De sneglar på varandra och kopierar varandra i utformning, gestaltningar och uttryck. Den för området viktigaste målgruppen, familjen, önskar sig en praktisk tillvaro med närhet till skola, barnomsorg och rekreation. Det här blev våra utgångspunkter.

Strategi

Att bygga på en sådan ”omöjlig” plats som Södra Häggvik kräver mod och nytänkande. Vi såg att i det omöjliga fanns en stor möjlighet – att positionera Södra Häggvik som utmanaren som vågar bryta ny mark. Vi tog den tanken ännu längre. Södra Häggvik är inte bara ett nytt område. Det är en ny idé och en förebild för hur en ny stadsdel kan vara och kännas. Vi sammanfattade det i visionen ”Den nya normen för stadsdelar”.

Koncept/idé

Att vara ständigt nyfiken och utmana det gängse är Södra Häggviks fundament. Vi uttryckte det genom konceptet ”Bortom vanligheten”. En viktig parameter var Kul. Den handlade om att skapa vi-känsla genom att addera en kulfaktor i vardagen, i form av smarta och inspirerande detaljer i boende- och stadsmiljön. Som ett skugg-solur vid en lyktstolpe för att lära barn klockan och förklara den. Eller en basketkorg ovanför en soptunna så att det blir kul att kasta skräp. Nudging i det lilla.

Aktiviteter

En varumärkesplattform och kommunikationsstrategi togs fram, inklusive visuell identitet och annonsidéer. Processen drevs i nära samarbete med aktörerna i projektgruppen genom workshops, arbetsmöten och täta avstämningar.

Resultat

Aktörerna har kunnat samlas kring en gemensam vision, idé och koncept för området. De har fått en grund för sin gemensamma kommunikation kring platsen. Liksom för den individuella kommunikationen för att attrahera sina respektive målgrupper, vilket kommer att ske i nästa steg. Plattformen har även gett dem riktning och idéer kring hur de kan utveckla området rent fysiskt.