Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad med hållbarhet i fokus.

 

 

Våra kunder finns inom energi-, bostads- och infrastruktursektorerna och strävar efter att vara hållbara samhällsbyggare. Vi bidrar med djup förståelse och kunskap för hur politik och näringsliv tillsammans kan förändra samhället. Med en kombination av branschkunskap, politisk erfarenhet, affärs- och verksamhetsförståelse och ett starkt engagemang hjälper vi våra kunder att effektivt påverka samhällsbyggnad på nationell och lokal nivå. Det kan handla om tjänster inom public affairs, opinionsbildning, medborgardialog, reputation management, krishantering eller medierelationer. Våra rådgivare har en bakgrund inom samhällsbyggnadssektorn, erfarenhet från politik på nationell och lokal nivå samt lång erfarenhet som kommunikationsrådgivare. Tillsammans med våra övriga byråer inom Reform Society är vi en fullservicebyrå för aktörer inom samhällsbyggnad.

Läs mer om våra affärsområden Organisation och Hälsa.