Reformklubben bidrar till bättre kommunikatörsutbildning

Reformklubben ingår numera i Stockholms Universitets Kommunikatörsforum. Ett samverkansprojekt för att öka närheten mellan akademien och kommunikationsbranschen, och för att skapa en kommunikatörsutbildning med relevans på arbetsmarknaden. 

Jennie Zetterström, seniorkonsult och affärsområdeschef, kommer att bli Reformklubbens representant i forumet. 

– Det är en utmaning att få ihop akademins uppdrag med en kommunikationsbransch som går i allt snabbare takt. För studenternas del önskar jag att de ska komma ut med en utbildning som  håller över tid och som samtidigt är relevant på arbetsmarknaden, säger Jennie Zetterström. Förhoppningsvis kan vi bidra till detta. 

Kommunikatörsforum ska vara en brygga mellan profession och utbildning och har till uppgift att kvalitetssäkra arbetslivsanknytningen och relevansen i Stockholms Universitetets nya kommunikatörsutbildning på tre år. Övriga representanter i Kommunikatörsforum är erfarna kommunikatörer från Ving, Rädda Barnen, Hotel Sheraton, PTK, Gullers grupp, Ersta Diakoni och Jönköpings Kommun.

– De som vill jobba effektivt måste ha koll på moderna forskningsrön. Det görs i dag massor av forskning om vad som driver människors beteenden och hur man påverkar människors attityder. Den kunskapen behöver vi i kommunikationsbranschen bli mycket bättre på att använda oss av, säger Jennie Zetterström.