Polisförbundet
Varumärkesresan – för ett attraktivare och effektivare förbund
2018

Omvärlden förändras. Polisförbundet och poliskåren måste förändras med den för att vara ett attraktivt yrkesförbund även för morgondagens poliser. Polisförbundet har också rönt stora framgångar genom hårt opinionsarbete. Polisbrist och polisernas löner var en av de viktigaste valfrågorna i 2018 års val. Men framgången i problemetablering har också inneburit flera politiska förslag lagts som inte alltid är önskvärda. Förbundet behöver kraftsamla, hitta en ny position och angreppssätt för att möta de framtida utmaningarna.

Utmaning

Hur ska Polisförbundets nya position se ut? Och hur får vi med hela organisationen på den resan?

Insikter

Ett omfattande insiktsarbete bestående av intressentanalys, medlemsundersökning, medieanalys och varumärkesmätning bland allmänheten utgjorde grunden för en tydlig nulägesbild. Workshops med förbundsforum, ordförandekonferens, förbundsstyrelse respektive kansli och en medlemsdialog la grunden för hur nuläget ska tolkas.

Kåren är ett enande begrepp där det finns en oerhörd stor kraft.
Yrkesstoltheten är djup men det är tufft att arbeta som polis idag.

Strategi

Poliser är individer men med väldigt stark gruppgemenskap. Kåren blev ett bärande begrepp. Utifrån detta byggdes strategin som tar fasta på gemenskapen inom yrket och yrkesstoltheten.

 Insiktsarbetet gjordes brett i organisationen som ett första steg för att få med hela organisationen på tåget. Utifrån detta skapades en prototyp till ett varumärke som gestaltades med en mängd bilder. Denna prototyp av varumärkesplattform testades hos samtliga regionstyrelser, för ytterligare fördjupning och justering.

Koncept/idé

En poliskår respekterad och uppskattad av alla.

Aktiviteter

Varumärkesplattformen innefattar en vision som ska peka ut den långsiktiga riktningen, en position som beskriver hur Polisförbundet särskiljer sig från sina konkurrenter, kärnvärden som ska göra det enklare att ta beslut i vardagen och löften till medlemmarna.

Resultat

Varumärkesplattformen antogs enhälligt på Polisförbundets kongress hösten 2018.