Marholmen: En helt ovanlig ö

Att lyfta en ö.

Kommunals hotell- och konferensanläggning Marholmen utanför Norrtälje har under många år visat röda siffror. Läget förvärrades efter ”Metropol Palais-skandalen” 2016. En ny vd tillträdde och Reformklubben fick i uppdrag att rädda Marholmen från sotdöden, ta fram strategiska riktlinjer för verksamheten och revitalisera varumärket.

Utmaning.

Hur kan vi få in ny energi i en verksamhet som är skadad både affärsmässigt och kulturellt?

Hur kan vi vända förlust till vinst genom att hitta en attraktiv position på och effektiv bearbetning av en marknad där konkurrensen har hårdnat betydligt?

Insikt.

Gammal last, ny verklighet.

Insikt.

 • Marholmen har ett utbud och en standard som överträffar det mesta, men få kände till anläggningen och den bild som förmedlades utåt var spretig.
 • Medarbetarna var stukade och missmodiga. Det var viktigt att få med sig dem på resan.
 • Köpbeteenden hade ändrats. Då behövde också säljstrategin göra det. Det behövdes en digital strategi.

Strategi. 

Tänk större och agera mindre. 

Ett varumärke.

Vi samlade all verksamhet och kommunikation under ett varumärke – Marholmen.

Byt arena.

Vi gick från att prata om ”hotell och konferens” till att prata om Marholmen som en hel ”destination”.

Digitalt först.

Det var hög tid att implementera en digital säljstrategi och säljorganisation. 

Smalare målgrupper.

I kommunikationen gick man från bredd till spets och segmenterade målgrupper utifrån digitalt beteende. 

”Marholmen är som ingen annan plats i Sverige. Att åka de trettio meterna över bron är som att resa ljusår från vardagen – och in i en annan värld.”

Vad gjorde vi?

 • Varumärkesplattform- och strategi
 • Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan
 • Digital säljstrategi
 • Profilerande kommunikation som visuell identitet, basmaterial, hemsida och bildbank.
 • Riktade säljdrivande aktiviteter mot privat- och konferensgäster utifrån den digitala säljstrategin.

Resultat.

 • Gemensam grund och tydlig riktning för verksamhet, varumärke och kommunikation.
 • Delaktighet och helikopterperspektiv hos alla medarbetare.
 • Effektivare bearbetning av målgrupper.
 • Omsättningen och beläggningen ökade markant.
 • Marholmen fick ett positivt rörelseresultat för första gången på över femton år.