LIF: Patient empowerment.

Kunskap är nyckeln till inflytande.

Patienter och patientorganisationer har rätt till inflytande över den egna vården. Men kunskapen om vilka lagar och regler som gäller är bristfällig hos såväl politiken, som professionen och patienterna.

Politiken vill också att patienter ska kunna vara en del i sjukvårdens kvalitets- och förbättringsarbete. Patienter med kroniska sjukdomar lever med sin sjukdom 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.

Det finns stor brist på kunskap hos patienter om hur sjukvården styrs, vilka aktörer som finns, vilka lagar som gäller och inte minst vilka verktyg som kan hjälpa dem att vara mer delaktiga i sin egen vård.

Samma okunskap gör att patienter inte på ett effektivt och konstruktivt sätt kan delta i sjukvårdens kvalitets- och förbättringsområden.

Det ville vi och LIF förändra. Det var dags för ökad patientmakt! 

Utmaning: Fler patienter behöver veta att de kan påverka sjukvården.

Insikt

Det behövdes en ordentlig utbildningssatsning!

Låg kunskap
Varken patienter, politiker eller vårdpersonal har tillräckligt med kunskap om de rättigheter och möjligheter patienter har att påverka sjukvården i Sverige.

Samverkan.
LIF ansåg sig inte äga frågan och ville därför inte finansiera projektet helt själva. Vi förstod därför tidigt att vi skulle behöva söka projektpengar externt och samarbeta med flera aktörer för att ro projektet i land.

Akademi.
Vi behövde ta hjälp av akademin för att få tyngd i utbildningen och skapa förutsättningar för utbildningspaketet att leva vidare.

Strategi: Sök pengar hos Vinnova, låt hälsohögskolan i Jönköping sköta utbildningen och driv projektet i LIF:s namn!

Idé

Reformklubben tog fram en utbildning i patient empowerment som genomfördes vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Nästan 100 personer sökte de 15 platser som fanns.

Aktiviteter.

Nulägesanalys.

Vi intervjuade enskilda patienter, patientorganisationer, läkemedelsbranschen, politiker och tjänstemän på regional och nationell nivå om patienters inflytande över vården. Det var tydligt att kunskapen om ämnet var låg i alla läger.

Utbildning.

En onlineutbildning som bestod av både digitala träffar och självständigt arbete togs fram. Kursen gav 7,5 högskolepoäng och hade 100 sökande.

Framåt.

Nu paketerar vi utbildningen så att den kan användas även framöver. Förhoppningen är att den plattform och finansiering vi arbetar med idag ska bli tillgänglig för patienter i hela landet.

Resultat.

LIF ansökte och fick en halv miljon kronor i bidrag från Vinnova, vilket var avgörande för att projektet skulle kunna genomföras.

Reformklubben skötte administration och projektledning, vilket finansierades av LIF.

Hälsohögskolan i Jönköping höll i vår uppdragsutbildning á 7,5 högskolepoäng som blev oerhört populär. Nästan 100 personer konkurrerade om 15 platser och utvärderingen visade att de som fick gå utbildningen var väldigt nöjda. Många har efterfrågat en fortsättningskurs.

Samverkan var nyckeln för att ro ett innovativt projekt i land.

Fortsättning.

Då resultatet blev så uppskattat är nu nästa mål att skapa en plattform och finansiering som gör att utbildningen kan leva vidare, även i andra delar av landet.

Efter projektet har vi också bjudits in till hälsohögskolan för att föreläsa om patientmakt och patientkraft för studenter på högskolans masterprogram, vilket har varit väldigt uppskattat.