Kungsholmens kommunala förskolor, Stockholms stad
Kommunikationsstrategi och budskap
för fler nyfikna och nöjda vårdnadshavare

Kungsholmen stadsdelsförvaltning har 32 förskolor. Några av förskolorna är bland de äldsta i landet och många av stadsdelens förskolor har både nöjda vårdnadshavare och får höga omdömen i kvalitetsmätningar.

Trots det stod stadsdelen inför utmaningen att fylla de platser som fanns, eftersom barnantalet hade blivit lägre samtidigt som de konkurrerade med allt fler fristående förskolor. Reformklubben hjälpte Kungsholmens stadsdelsförvaltning genom att ta fram en kommunikationsstrategi med nya budskap och handfasta aktiviteter för nya arbetssätt.

Tidigare hade pedagogiken stått i centrum när stadsdelsförvaltningen pratade om sina förskolor. Vår första insikt var att valet av förskola i första hand avgjordes av andra faktorer. Den geografiska och känslomässiga närheten till förskolan, personalens bemötande och kompetens, samt miljön både inomhus och utomhus stod betydligt högre upp på vårdnadshavares prioriteringslista.

Därför valde vi att istället lyfta det som värdesattes av vårdnadshavare. Vi fokuserade särskilt på pedagogernas djupa yrkesskicklighet och på att poängtera hur Kungsholmens kommunala förskolor är en del av Stockholms stad. Stockholms stad fungerade som garant för kvalitet och stabilitet.

Strategi

Skapa relation vid rätt tillfälle.

En avsändare: Stockholms stad – vi är starkare tillsammans.

Koncept/idé

Fokusera på närhetsprincipen. Att verksamheten är känslomässigt och geografiskt nära är smidigt och skapar trygghet för barnen och deras vårdnadshavare.

Aktiviteter

Kommunikationsstrategin innefattar handfasta aktiviteter för relationsskapande, rutin och kontinuitet i både digitala och analoga kanaler.

Resultat

Nu finns gemensamma budskap för Kungsholmens kommunala förskolor och en unik presentation för varje förskola med Stockholms stad som tydlig avsändare.

Strategin har redan omsatts i praktiken och aktiviteter för mer synlighet är igång.