Keolis – Nästa framtiden

Under 2018 behövde Keolis anställa 600–800 bussförare. Men yrket har oförtjänt låg status och Keolis är en relativt okänd aktör på marknaden. För att profilera sig själva och attrahera ny arbetskraft ville Keolis ta tydlig ställning för sina bussförare.

Utmaning

Hur kan vi öka statusen för bussföraryrket och samtidigt profilera Keolis utifrån bolagets kärna mångfald och den nytta mångfalden tillför samhället?

Insikter

Mer än hälften av de anställda på Keolis har utomeuropeisk bakgrund. På trafikledningen jobbar 19 olika nationaliteter.

Många potentiella bussförare finns bland utrikes födda som talar arabiska eller persiska. Denna grupp nås sällan av svensk reklam i traditionella kanaler.

Strategi

Eftersom Keolis är mångfald ska vi kommunicera med mångfald. Vi använder känslor, det är starkare än fakta.
Förmänskliga Keolis. Med berättelser som utgår från medarbetarna, men där fokus ligger på det arbete de uträttar.
Kommunicera smalt på Facebook. Det är den plats målgrupperna i huvudsak befinner sig på och använder.

Koncept/idé

Att med värme och närvaro gestalta tre förare från tre olika länder och deras kärlek till arbetet. På målgruppernas egna språk.

Aktiviteter

Kampanjen gick uteslutande på Facebook, på tre språk: persiska, arabiska och svenska. Formatet var film då det är det starkaste mediet att förmedla känslor och också prioriteras i flödet av Facebook.

Resultat

Kampanjen gav ett ökat antal sökande till såväl utbildningen som tjänsterna. 75 procent av de arabisktalande och persisktalande i Stockholmsområdet nåddes av annonserna, som fick hög relevans med få nättroll. Antalet följare på Facebook fördubblades. Det redaktionella genomslaget var stort och totalt sett var marknadsföringskostnaderna lägre än i tidigare kampanjer.