JOHAN ASSARSSON TILL REFORMKLUBBEN

Reformklubbens hälsoteam fortsätter att växa och anställer Johan Assarsson, tidigare vd på Inera. Johan har mångårig erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda verksamheter bland annat som regiondirektör i Västra Götalandsregionen. 

– Vi är mycket glada över att ha Johan hos oss senior rådgivare på Reformklubben. Med Johans erfarenheter ger vi våra kunder tillgång till ytterligare en dimension inom hälso- och sjukvårdsområdet. Han har en unik profil med erfarenhet från både regional och nationell nivå, utredningserfarenhet och en strategisk förståelse för kundernas kommunikationsbehov, säger Fredrik Larsson, tf byråchef på Reformklubben.

Johan har, med några avbrott för arbete inom departement, myndighet och egen verksamhet arbetat i ledande befattningar med hälso- och sjukvårdsfrågor sedan 1991.

Han har bland annat hunnit arbeta som strateg i Region Skåne, landstingsdirektör i Region Kalmar samt regiondirektör i Västra Götalandsregionen.

Under dessa år har hälso- och sjukvården varit under ständig förändring och utveckling. Nya tekniker och metoder har tillkommit vilket också har inneburit behov av anpassningar av såväl organisation som arbetssätt. Att ytterst ansvara för detta arbete inom de organisationer där Johan arbetat har inneburit starkt fokus på omvärldskunskap, delaktighet och noggranna analyser.

Johan var ansvarig för framtagande av den Patientlag som bland annat gav patienterna möjlighet att fritt välja öppen hälso- och sjukvård i hela landet. Under senare år har fokus legat på digitaliseringens möjligheter för att möta de utmaningar som välfärden står inför.

–Jag ser fram emot att tillsammans med alla engagerade och kunniga kollegor på Reformklubben fortsätta arbetet med att ge våra uppdragsgivare inom hälso- och sjukvårdsområdet ett ännu bättre erbjudande genom den kunskap och erfarenhet som jag skaffat mig genom åren, säger Johan Assarsson.

 

För mer information:
Johan Assarsson, tel: 0702-49 17 24
Fredrik Larsson tel 0732-22 20 68