Hyresgästföreningen
– En modern pressfunktion

Starta pressarna! Det går att öka sitt mediegenomslag med 40 procent.

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största intresseorganisationer. Men de får för litet utrymme i debatten. Nu ville de öka sin synlighet, få ut en större effekt av sina medieutspel och öka sin proaktivitet över hela organisationen. En ny strategi och en ny pressfunktion ledde till ett kraftigt ökat mediegenomslag. Men det är bara starten.

Utmaning

Hur kan Hyresgästföreningen göra sitt pressarbete mer effektivt och samtidigt sätta den politiska agendan i frågor som är viktiga för hyresgästerna?

Insikter

Det finns en stor potential i organisationen. Förtroendevalda i nio regioner över hela landet är en resurs som vill och kan utnyttjas bättre. Frågan om marknadshyror är het, många partier pratade om det i valrörelsen.

Strategi

Starta inifrån. Reformklubben bemannade presstjänsten med en pressansvarig och en pressekreterare. Men inte för att göra jobbet, utan för att coacha och stötta dem att själva göra det.

Starta nya rutiner. Dels för att hantera valrörelsen och det operativa pressarbetet, dels för att utveckla ett mer modernt och effektivt pressarbete med nya arbetssätt.

Starta direkt. Allt fanns på plats och valrörelsen var igång. Den nya pressfunktionen ville vi börja bygga dag ett.

Använd frågan om marknadshyror som startgas. Frågan var redan uppe hos partierna. Här fanns möjlighet till momentum.

 

Aktiviteter

Den viktigaste delen i uppdraget var att bygga upp en ny pressfunktion och nya arbetssätt. Målet var att alla skulle känna trygghet och stolthet, och göra lika. Några av de många aktiviteter som gjordes:

  • Morgonmöten varje dag.
  • Videokonferenser varje vecka med alla pressansvariga. Tätare under valrörelsen och särskilda händelser.
  • Veckobrev med vad som hänt i veckan och vad som var på gång.
  • Budskapsdokument vid större intervjuer och frågor – ifall pressen ringer.
  • Frågor & Svar på intranätet som skickades ut till medlemsservice.
  • Aktivitetskalender per månad som delades av alla. Vad gör vi, vad säger vi, vem är ansvarig.
  • Talespersonsstrategi.

Resultat

Mediegenomslaget ökade med 40 procent från dag ett och framåt. Internkommunikationen och opinionsarbetet kunde lyftas från förbundskontoret till förbundets regioner, samtidigt som effekten av det traditionella pressarbetet förstärktes genom opinionsbildning i digitala medier. Framför allt bidrog pressarbetet till att sätta marknadshyror på agendan i valrörelsen och senare i regeringsbildningen. Hyresgästföreningen har fått en modern pressfunktion som de kan använda under många år framåt.