Hälsa

Vård och hälsa ska utgå från behovet.

 

Synen på vad som är vård och hälsa är i förändring, och framförallt hur och vem som säkerställer medborgarnas vård och hälsa. Nya aktörer utmanar etablerade sanningar och arbetssätt. Men trots förändringar på marknaden kommer behovet fortsätta utgå från patienten. Patientmakt är mer aktuellt än någonsin och en kraft som vi alltid utgår ifrån. I kombination med en solid grund i datadriven analys som underlag för debatt och alliansbyggen kan vi formera våra uppdragsgivares kommunikation utifrån såväl behov som fakta. Det är två grundläggande faktorer för framgångsrikt påverkansarbete mot beslutsfattare på alla nivåer. I vårt team finns en gedigen branschkompetens med erfarna konsulter med bakgrund från patientföreningar, vårdpolitik på såväl regional som nationell nivå, myndighetsvärlden, medicinsk forskning och journalistik. Tillsammans med våra övriga byråer inom Reform Society är vi en fullservicebyrå för kunder inom vård och hälsa som levererar tjänster inom bland annat public affairs, opinionsbildning, organisations- och affärsutveckling, strategier för market access och varumärkesbyggnad, medierelationer och krishantering.

 

 

 

 

Hälsodalen
– arenan för hälsa i Almedalen.

Reformklubben driver Hälsodalen – den naturliga mötesplatsen för hälsa, vård och mat i Almedalen.

Här föds idéer som leder till konkreta förbättringar av svensk vård och av hälsoområdet i stort. Hälsodalen erbjuder seminarier, workshops, mingel och middagar samt full service för både arrangörer och besökare i en trädgård perfekt för nya möten. Vår ambition är att vara ett nav för den vård- och hälsopolitiska debatten i Almedalen. Bland aktörerna finns livsmedels- och läkemedelsföretag representerade såväl som yrkesföreningar inom hälso- och sjukvården, patientförbund, myndigheter och olika intresseorganisationer med flera. För mer information läs här.

Läs mer om våra affärsområden Organisation och Samhällsbyggnad.