Amelie Lind

Konsult Organisationer

amelie.lind@reformklubben.com

+46 73 904 32 34


Amelie Lind arbetar med strategisk kommunikation och rådgivning med särskilt ansvar för offentliga kunder. Amelie har många års erfarenhet som konsult inom strategisk rådgivning, analys, mediehantering, PA, PR och nationella informationskampanjer med fokus på offentlig sektor och kultur. Hon har bland annat arbetat för Sveriges Riksbank, Sida, Svenska Institutet, Exportkreditnämnden och AMF Pension. Amelie har också varit kommunikationschef och strateg på Statens konstråd och arbetat som departementssekreterare på Utrikesdepartementet.