Våra värderingar

Mer makt till fler

Reform Society vill bidra till ett mer jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Eller, kortare uttryckt: ett bättre samhälle. Vi är en rörelse som sprider mer makt till er som har samma definition av ett bättre samhälle som oss. Det gör vi genom att engagera många, påverka de som har formell makt och kanalisera opinioner.

Mångfald i perspektiv

Reform Society arbetar med kommunikation och politisk påverkan för företag, organisationer och branscher med olika särintressen och politiska utmaningar. För att kunna ge korrekta råd krävs en mångfald i perspektiv och erfarenhet hos oss som jobbar här. Vi uppmuntrar en arbetsplats med skilda kulturella bakgrunder, religiös tro och politiska uppfattningar.

Reformoptimism

Reform Society är en rörelse i ständig rörelse. Vi tror på reformering och förändring, hela tiden. Av vårt samhälle, men också oss själva. Därför bygger vi inte en traditionell byrå som styrs av traditionella byrånormer och hierarkier. Istället bygger vi en federation med starka entreprenörer och fristående byråer. På så sätt får vi många motorer för att driva utveckling och förändring.

<3 Engagemang

Genom att inte tumma på våra värderingar och aktivt delta i samhällsdebatten kan vi åstadkomma mer. Vi vågar påstå att vi kan förändra världen på det sättet. Därför uppmuntrar vi alla som jobbar på Reform Society att ta ställning och engagera sig i vad de tycker är viktigt. Dessutom tackar vi bara ja till uppdrag vi tror på, och tar ställning genom att driva egna projekt i eget namn. Utan engagemang för det vi gör och hur vi gör det – inget Reform Society.

Aktivt medarbetarskap

En ohierarkisk, värderingsstyrd organisation i ständig rörelse (puh!) kräver aktiva och engagerade medarbetare. Medarbetare som tar ansvar för sig själva, sina uppdrag och inte minst sin omgivning. Utan deras idéer om förändring tappar vi fart, och en rörelse som står stilla är ingen rörelse. Det är en helt vanlig byrå. Och det vill vi inte vara.

 

Vi sprider mer makt till fler internt.

Därför har vi kollektivavtal, en lokal fackklubb med representation från samtliga byråer i Reform Society samt en medarbetarrepresentant i bolagsstyrelsen.

Kontakta gärna vår fackordförande Åsa Hammarström, asa.hammarstrom@reformact.se, om du vill veta mer!