Topptrio inom strategisk rådgivning till Reformklubben

Inför hösten förstärker Reformklubben sitt erbjudande inom strategisk rådgivning med Jennie Zetterström, Cia Zingmark och Mårten Roslund. Jennie kommer närmast från en position som presschef på Unionen, Cia som seniorkonsult inom hälsa på Burson-Marsteller och Mårten som språkrör för Grön Ungdom. De kommer ingå i Reformklubbens team inom medlemsorganisationer, läkemedel/hälsa samt energi med inriktning mot public affairs

– Strategisk rådgivning och public affairs är kärnan i allt Reformklubben gör. För det krävs både djup kunskap om kundens marknad och god förståelse för politiska processer. Jennie, Cia och Mårten har fantastiska erfarenheter, kompetens och nätverk inom sina branscher som vässar vårt erbjudande ytterligare, säger Mårten Lundberg, byråchef på Reformklubben.

Jennie Zetterström var senast presschef på Unionen, där hon var strategisk rådgivare till ledningen när det gäller media och politisk kommunikation. En av de mest uppmärksammade kampanjerna under Jennies tid på Unionen var kampanjen om mansplaining, vilken rönte stor uppmärksamhet både utomlands och i Sverige . Jennie har arbetat med pressfrågor på flera organisationer under många år och är van vid att navigera i det organisatoriska och politiska landskapet.

Cia Zingmark förstärker Reformklubbens hälsoteam och kommer närmast från en position som seniorkonsult hos Burson-Marsteller och Comma. Cia har ett stort kontaktnät inom branschen och erfarenhet från både svenska och internationella kunder inom hälsa och läkemedel. Reformklubbens hälsoaffär växer kraftigt och byrån har ett starkt team inom hela kedjan från politisk- och marknadsanalys, till strategi och kampanj tillsammans med systerbyrån Reform Act. Cia Zingmark är den senaste i raden av rekryteringar som ger Reformklubben en unik position inom läkemedel och hälsa.

Mårten Roslund får en roll som konsult och rådgivare inom Public Affairs. Med sin bakgrund som språkrör för Grön Ungdom har han ett stort nätverk inom politiken och goda erfarenheter av att arbeta med opinionsbildning. Mårten är van att arbeta både strategiskt och operativt för att nå framgång i politiska processer och påverkan. Genom sin roll som språkrör har han även erfarenhet från politiskt ledarskap.

Reformklubben är rådgivare inom strategisk kommunikation och politiskt reformarbete, särskilt gällande frågor som rör hälsa, medlems- och intresseorganisationer, samhällsbyggnad och Public Affairs. Reformklubben grundades år 2011 och har sedan dess vuxit snabbt och fått flera systerbyråer under federationsnamnet Reform Society.