Reformklubben och Reform Act bygger nytt

Reformklubben har tillsammans med Reform Act varit en av de mest snabbväxande kommunikationsbyråerna på marknaden sedan starten 2011. Nu tar vi nästa steg och bygger nytt. Vi startar två nya byråer och organiserar oss för att möta framtidens kommunikationsutmaningar.

– Kommunikationslandskapet förändras snabbt vilket kommer ställa stora krav på snabb utveckling och entreprenörskap. Många andra går mot att bygga stora byråer, ett slags jättefabriker för kommunikation. Vi går mot strömmen. Vi skapar flera självständiga, snabbfotade och entreprenörsdrivna specialistbyråer. Dessa knyter vi samman i en federation som vi kallar Reform Society, säger Birgitta Pagot som blir VD för federationen.

Reform Society kommer bestå av fem byråer som agerar under egna varumärken. Det är Reformklubben, Reform Act, Reform Act DK i Köpenhamn samt de två nystartade byråerna Re-Think och Reform Dev. Byråerna kommer att ha egna byråledningar med ansvar för att utveckla kunderbjudandet, affären och skapa tillväxt.

Medarbetarna kommer att ha sin tillhörighet i de enskilda byråerna men gentemot kunder kommer vi att forma team beroende på den kompetens som efterfrågas.

– Våra byråer sprider makt och inflytande genom att engagera många, påverka de som har formell makt och kanalisera opinioner. Federationen erbjuder en spännande utvecklingsmiljö och infrastruktur för våra befintliga byråer och för de nya som vi skapar, säger Birgitta Pagot.

Genom att dela upp verksamheten i flera byråer och varumärken blir erbjudandet tydligare mot kunderna samtidigt som det ökar utvecklingskraften. Och det i sin tur ska göra det lättare att locka nya talanger och kompetenser som vill vara med och utveckla nya verksamheter.

Federationen skapar ett ramverk som håller samman byråerna. Den sköter gemensamma strukturer, tar fram processer och effektiviserar. Här finns bland annat projektledningssystem, ekonomisystem och strukturkapital.

I samband med att vi sjösätter federationen Reform Society startas två nya byråer, Re-Think och Reform Dev som agerar på två områden där efterfrågan ökat dramatiskt.

Re-Think kommer arbeta med datadriven analys och kommunikation. Petter Odmark blir byråchef. Han anställdes nyligen som analyschef på Reformklubben och har en gedigen analysbakgrund där han senast var analyschef på Socialdepartementet.

Reform Dev kommer att ledas av Rodrigo Ramos som varit ansvarig för den snabbväxande teknikdelen på Reform Act. Den nya byrån ska möta en ökad efterfrågan på avancerade tekniklösningar, framför allt kopplat till en stor efterfrågan på digitala engagemangsdrivna kampanjer. Reform Dev kommer från starten ha fem utvecklare.

Viken Wetlesen blir chef för Reform Act där hon efterträder Birgitta Pagot. Viken har jobbat som kampanjledare på byrån i ett drygt år då hon anslöt från Röda Korset. Mårten Lundberg fortsätter som byråchef på Reformklubben.

Historien om Reformklubben

Reformklubben är en snabbväxande kommunikationsbyrå som grundades 2011 då Fredrik Runsiö, Birgitta Pagot och Fredrik Larsson, drog igång byrån. Dotterbolaget Reform Act startades 2012 tillsammans med Jacob Åström och Jakob Ohlsson. Ägarkretsen på byråerna har därefter breddats med Peter Eriksson och Elias Notini. Idag har byråerna tillsammans med dotterbolaget Reform Act cirka 50 anställda. Byråerna har kollektivavtal vilket även Reform Society kommer att ha.