Reform Society startar Difference- Seher Yilmaz blir VD

Reform Society startar Difference, en icke-vinstdrivande förändrings-inkubator som initierar och finansierar rörelser, kampanjer och initiativ som bidrar till ett öppnare, starkare och mer hållbart samhälle. För att leda verksamheten rekryteras Seher Yilmaz från Rättviseförmedlingen.

– Det finns stora samhällsutmaningar som det inte sätts fokus på. Det vill vi förändra. Difference ska vara en motor för förändring där initiativ skapas och ibland blir kampanjer och ibland till helt nya organisationer, säger Birgitta Pagot, VD för Reform Society.

– Det är en naturlig utveckling för oss i Reform Society. Samhällsfrågor och reformering ligger i vårt DNA. Det tar vi nu ett steg vidare genom Difference, en pådrivande kraft av samhällsförändring i en policysvag tid, säger Birgitta Pagot, VD för Reform Society.

Difference ska vara en förändringsinkubator där projekt inom demokrati, integration, utbildning och hållbarhet formas och växer. Bolaget startas som ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, ett sk non profit-företag. Bolaget ska tillsammans med organisationer, företag, filantroper och fonder starta initiativ som driver samhällsutveckling inom särskilda områden.

Difference vill bidra till ett mer jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Det är en rörelse som sprider mer makt till fler. Det görs genom att engagera många, påverka dem som har formell makt och kanalisera opinioner.

Difference är inte partipolitiskt knuten. Det är inte höger och inte vänster. Istället är det en mötesplats för människor och organisationer som vill se förändring där refomering går för långsamt.

Seher Yilmaz blir VD för verksamheten. Hon kommer närmast från Rättviseförmedlingen där hon arbetat heltid som ordförande. I och med sin nya roll på Difference kommer hon att ta en mer strategisk roll som ordförande för Rättviseförmedlingen.

– Jag har alltid dragits till ställen som drivs av en övertygelse om att det går att förändra samhället till det bättre, därför känns det helt rätt för mig att få vara med. Så länge det finns samhällsutmaningar som behöver lösas, behöver vi vara många som gör vad vi kan för att bidra till dessa lösningar, säger Seher Yilmaz, VD för Difference.

Förutom bakgrund inom ideell sektor, har Seher Yilmaz arbetat med samhällskommunikation på PR-byrå och fackförbund. På uppdrag av regeringen ingår hon i Historiska museets insynsråd. Seher Yilmaz har också utnämnts till en av näringslivets 150 superkommunikatörer av Resumé, en av Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste av Aktuell Hållbarhet och en av Näringslivets mäktigaste samhällsförändrande kvinnor av Veckans Affärer.

Kontakt:
Birgitta Pagot, VD, Reform Society, tel: 070 422 27 22
Seher Yilmaz, VD, Difference, tel: 073 677 36 16

Om Reform Society
Reform Society, en federation av specialistbyråer inom kommunikation. Syftet med federationen är att erbjuda våra kunder både helhetslösningar och spetserbjudanden inom strategi och public affairs, engagemangsdriven kommunikation, datadriven analys och teknikutveckling. Totalt jobbar 65 konsulter inom Reform Society. Byråerna som ingår i federationen är Reformklubben, Re-Think, Moments, Reform Dev, Reform Act, Reform Act Danmark och Difference.