Vi levererar strategi med högt engagemang.

Reformklubben är en kommunikationsbyrå inom strategi och public affairs med stort samhällsengagemang. Vi är rådgivare till ledande aktörer inom medlemsstyrda organisationer, hälsa och samhällsbyggnad. Tillsammans med våra övriga byråer inom Reform Society erbjuder vi integrerad kommunikation värd namnet. Allt i syfte att ge mer makt till fler.

Politik och branschkunnande i fokus.

Genom att förena djup branschkunskap och politisk know-how med innovation och mod påverkar vi de som sitter på den formella makten. Vi anlitas för att utveckla varumärken, påverka politiska beslut, bilda opinion, skapa medial uppmärksamhet och hantera kriser.

Värderingsdrivna.

Där andra tar ställning för lönsamheten skapar vi lönsamhet utifrån ett ställningstagande. Vi sprider mer makt till fler. Vi jobbar inte med vad som helst och inte med vem som helst. Vi jobbar med de som vill utveckla samhället till det bättre. Det innebär att våra kunder kan lita på att vi gör allt för att de ska lyckas.

Förnyare.

När andra adderar digital kunskap, driver vi den digitala utvecklingen inom kommunikation och politisk påverkan. För vi tror på ständig förnyelse. Det tar sig uttryck i de metoder vi använder och de lösningar vi föreslår. Framförallt i de resultat kunden uppnår.


Vi arbetar med medlemsstyrda organisationer, hälsa och samhällsbyggnad.
Läs mer om våra affärsområden.


Värdegrund

Vi brinner för reformer – vi tror inte på stillastående, utan på utveckling. Vi tror på en livskraftig demokrati där fler är med och formar beslut. Därför är vi själva engagerade i frågor och uppmanar våra medarbetare att göra det samma. Reform Society vill bidra till ett mer jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Vi är en rörelse som sprider mer makt till er som har samma definition av ett bättre samhälle som oss. Genom att inte tumma på våra värderingar och aktivt delta i samhällsdebatten kan vi åstadkomma mer. Vi vågar påstå att vi kan förändra världen på det sättet.

Läs mer