Nu inför vi flexibla helgdagar!

Reform Society ska vara en arbetsplats där människor från olika bakgrunder och med olika erfarenheter möts och trivs. Att enbart låsa helgdagar till de traditionella kristna högtiderna tycker vi inte är förenligt med Reform Societys värderingar om mer makt till fler. Från och med den 1 oktober 2018 inför vi därför flexibla helgdagar inom Reform Society. Att erbjuda flexibla helgdagar är ett led i vårt mångfaldsarbete och självklart utifrån att vi strävar för mångfald i perspektiv. Alla medarbetare har möjlighet att byta helgdagar som inträffar på en vardag, enligt den svenska kalendern, mot en annan dag som infaller vid en religiös eller kulturell högtid.