Mia Lundström

Konsult

mia.lundstrom@reformklubben.com

+ 46 70 848 90 84


Mia Lundström arbetar med strategisk kommunikation, stadsutveckling och social hållbarhet med kunder inom samhällsbyggnad. Mia Lundström är urbansociolog och har en bakgrund i olika roller som bland annat kommunikationschef och näringslivschef. Mia har tidigare arbetat med flera innovativa medborgardialoger, bland annat Kalejdohill.