Mia Lundström stärker Reformklubbens erbjudande inom stadsutveckling

Mia Lundström har drivit flera innovativa projekt när det gäller stadsutveckling och social hållbarhet. Genom ett samarbete med Mia, som intar en rådgivande roll, stärker nu Reformklubben ytterligare sitt erbjudande inom samhällsbyggnad och bostadsutveckling för att svara upp mot de utmaningar städer ställs inför i tider av globalisering, migration, digitalisering, klimatförändringar och ökad rörlighet.

— Social hållbarhet är något alla pratar om, men det finns stora utmaningar att nå ända fram i konkreta projekt med konkreta resultat. Städer och stadsutveckling är centralt för hela samhällsutvecklingen. Att skapa städer och miljöer som engagerar och som håller över tiden är därför kritiskt. Dessutom ökar olikheterna och skillnaderna i samhället, vilket ställer höga krav på stadsutvecklingen, säger Mia Lundström.

Mia Lundström har tidigare initierat projektet Väsby Labs som tillskapade 1400 nya byggrätter i centrala Upplands Väsby och som även vann utmärkelsen ”Innovation of the Year”. Mia utvecklade även det internationellt uppmärksammade projektet Kalejdohill, där social hållbarhet var förutsättningen för en direktmarkanvisning om 600-800 bostäder i Järfälla och som engagerat tusentals invånare långt innan de nya bostäderna står på plats.

— Vi har jobbat tillsammans med Mia i ett drygt år med projektet Kalejdohill. Det var en ögonöppnare för hur man kan jobba konkret med social hållbarhet och medborgardialog när det gäller nya bostadsområden. Nu hoppas vi kunna skapa ännu fler banbrytande projekt, säger Mårten Lundberg, byråchef för Reformklubben.

Mia Lundström är urbansociolog från Stockholms universitet och har en bakgrund i olika roller som bland annat Kommunikationschef, VD för destinationsutvecklingsbolag, Näringslivschef. Sedan sju år drivier hon eget inom stadsutveckling och kommunikation.

För mer information vänligen kontakta Mårten Lundberg, marten.lundberg@reformklubben.com eller 0733 – 71 36 13 eller Mia Lundström mia@mialundstrom.se eller 0708-48 33 13.

Reformklubben är rådgivare inom strategisk kommunikation och politiskt reformarbete, särskilt gällande frågor som rör medlems- och intresseorganisationer, samhällsbyggnad, hälsa och Public Affairs. Reformklubben grundades år 2011 och har sedan dess vuxit snabbt och fått flera systerbyråer under federationsnamnet Reform Society.