Johan Nyhus

Konsult Samhällsbyggnad

johan.nyhus@reformklubben.com

+46 73 410 78 21


Johan Nyhus leder Reformklubbens Göteborgskontor, där han framförallt jobbar med samhällsbyggnads- och ledarskapsfrågor. Johan var tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg och ordförande för trafiknämnden. Johan har haft en central roll i arbetet med det västsvenska paketet med stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik.