Full fart framåt i Reformklubben

Reformklubben och dotterbolaget Reform Act fortsätter att växa. Bokslutet för det femte verksamhetsåret, som slutade 30 september 2016, visar på en fortsatt kraftig tillväxt. Byråintäkten ökade 32 procent till 41,4 miljoner konor. Samtidigt fördubblades vinstmarginalen till 9 procent.

– De senaste två åren har mycket tid lagts på att rusta oss för tillväxt. Det är därför mycket glädjande av vårt hårda arbete ger resultat. Vi fortsätter att växa kraftigt samtidigt som lönsamheten ökar. Det är vi mycket nöjda med, säger Reformklubbens vd Fredrik Runsiö.

Dotterbolaget Reform Act har haft en fantastisk utveckling med en 60-procentig ökning i byråintäkten och en tredubblad vinst. Därmed har Reform Act tagit steget från att vara en start-up till en etablerad byrå.

– Efterfrågan på nyskapande digitala kampanjer och insamlingskampanjer bland idéburna organisationer fortsätter att öka snabbt. Vår korskompetens av kreativitet och digitalt kunnande ligger bakom framgångarna, säger Birgitta Pagot, vd i Reform Act.

Inom Reformklubben är det särskilt affärsområdet med näringslivskunder inom hälsa, energi och byggande som ökar och som nu är företagets största.

– Fortsatt tillväxt är viktigt. Mellanstora byråer lever farligt. Men för oss är det också viktigt vilken typ av uppdrag vi växer med. Året som gått har varit fantastiskt där våra kunder gett oss möjlighet att arbeta med de absolut viktigaste utmaningarna för det svenska samhället, säger Fredrik Runsiö, vd i Reformklubben.

Reformklubben startades 2011 av Fredrik Runsiö, Birgitta Pagot och Fredrik Larsson. Ett år senare startades dotterbolaget Reform Act tillsammans med Jacob Åström och Jakob Ohlsson. Därefter har ytterligare två ägare tillkommit, Peter Eriksson och Elias Notini.

Ekonomisk översikt företagsgruppen 2016

Byråomsättning, tkr
41 351 (2015: 31 383)

Rörelseresultat, tkr
3 744 (2015: 1087)

Vinstmarginal, %
9 (2015: 4)

Årskonsulter, antal
34 (2015: 25)

Brutet räkenskapsår 1/10 2015 – 31/9 2016

För mer information:
Fredrik Runsiö, tel: 070 629 03 36
Birgitta Pagot, tel: 070 442 27 11