Anne Carlsson

Konsult Hälsa

anne.carlsson@reformklubben.com

+ 46 70 522 25 65


Anne Carlsson jobbar med public affairs, patient empowerment, strategisk rådgivning samt kris- och mediehantering inom affärsområdet hälsa. Anne har deltagit som expert i flera statliga utredningar såsom Patientmaktsutredningen, Effektiv vård, Biobanksutredningen och Patientens rätt. Anne har också varit ledamot i ett antal statliga insynsråd. Hon har bland annat en bakgrund som ordförande för Reumatikerförbundet. Anne har även varit politiskt aktiv inom både landsting och kommun.