Anna Wickman

Konsult Organisationer

anna.wickman@reformklubben.com

+46 70 608 79 81


Anna Wickman jobbar med strategisk rådgivning, PR och opinionsbildning, budskap och kris, organisations- och varumärkesutveckling samt digital transformering, framförallt i medlemsorganisationer och offentliga verksamheter. Anna har varit kommunikationschef och verksamhetschef på Unionen, ST, Scouterna, HSB Omsorg samt kommunikatör på Naturskyddsföreningen och Nacka kommun.