Anna Wickman till Reformklubben

Reformklubben stärker sitt erbjudande inom medlemskommunikation och värvar Anna Wickman, som närmast kommer från rollen som kommunikationschef på fackförbundet ST. Anna har varit kommunikations- och verksamhetschef för flera medlemsorganisationer och har även arbetat i kommunal verksamhet.

– Vi växer snabbt inom analys och strategisk rådgivning för medlemsorganisationer, där många värdesätter vårt djupa branschkunnande. Annas långa erfarenhet av att utveckla och modernisera organisationer kommer att vara till stor nytta för våra kunder, säger Mårten Lundberg, byråchef på Reformklubben.

Tidigare har Anna bland annat arbetat för fackförbunden Unionen och Sif, Scouterna, HSB Omsorg, Nacka kommun och Naturskyddsföreningen. Utöver att ha arbetat strategiskt och operativt med kommunikation har hon även djup erfarenhet av digital transformation, organisationsutveckling, varumärkesarbete och ledning av stora verksamheter.

– Medlemmar och medborgare har idag andra krav på organisationer och offentliga verksamheter än vad de har haft tidigare. Jag ser fram emot att hjälpa Reformklubbens kunder att hitta rätt i sin kommunikation och i sitt sätt att driva engagemang i denna nya verklighet, säger Anna Wickman.

Många organisationer genomgår idag stora förändringsresor och letar efter nya sätt att vara relevanta för sina medlemmar. Det senaste året har Reformklubben, med sina systerbyråer i federationen Reform Society, gjort flera tunga rekryteringar inom organisationssfären. Anna Wickman kommer att ha en samordnande strategisk roll för att ytterligare stärka den fackliga och organisatoriska kompetensen på hela Reform Society.

– Kunder efterfrågar idag alltmer omfattande samarbeten där vi kan vara en bra samtalspart för tuffa kommunikations- och även verksamhetsutmaningar. Annas breda erfarenhet från fler olika roller och verksamheter blir viktig, för att svara upp mot våra kunders komplexa utmaningar, säger Mårten Lundberg.

Om Reformklubben
Reformklubben är en strategisk kommunikationsbyrå med stort politiskt kunnande och samhällspolitiskt engagemang. Vi är rådgivare till ledande aktörer inom hälsa, samhällsbyggnad och medlemsstyrda organisationer.

Reformklubben är en del av Reform Society, en federation av specialistbyråer. Syftet med federationen är att unna erbjuda våra kunder både helhetslösningar och spetserbjudanden. Totalt jobbar drygt 60-talet konsulter inom federationen.

För mer information:
Mårten Lundberg, tel 0733 713 613
Anna Wickman, tel 0706 087 981