Affärsområden

En organisations förmåga att möta medlemmarnas ökade krav är avgörande för dess framtid. Många organisationer kämpar idag med sviktande medlemssiffror och att nå ut i ett landskap som snurrar allt snabbare. Vi arbetar alltid nära kunden för att skapa förändring – såväl i organisationen som i samhället. Alltid med medlemmen i fokus. Det kan handla om tjänster inom alltifrån public affairs, opinionsbildning och reputation management till medlemsdialog eller krishantering och medierelationer. Flera av våra rådgivare har en bakgrund inom organisationsrörelsen med en djup förståelse för de politiska processer som en organisation styrs av. Kunden arbetar alltid med ett team som tror på just deras fråga. Vi är övertygade om att ett starkt engagemang ger bäst resultat för både oss och våra kunder. Tillsammans med våra övriga byråer inom Reform Society är vi en fullservicebyrå för organisationer.

 

 

Organisation

Vi kan organisationer. Och medlemmar.

Hälsa

Vård och hälsa ska utgå från behovet.

 

 

Synen på vad som är vård och hälsa är i förändring, och framförallt hur och vem som säkerställer medborgarnas vård och hälsa. Nya aktörer utmanar etablerade sanningar och arbetssätt. Men trots förändringar på marknaden kommer behovet fortsätta utgå från patienten. Patientmakt är mer aktuellt än någonsin och en kraft som vi alltid utgår ifrån. I kombination med en solid grund i datadriven analys som underlag för debatt och alliansbyggen kan vi formera våra uppdragsgivares kommunikation utifrån såväl behov som fakta. Det är två grundläggande faktorer för framgångsrikt påverkansarbete mot beslutsfattare på alla nivåer. I vårt team finns en gedigen branschkompetens med erfarna konsulter med bakgrund från patientföreningar, vårdpolitik på såväl regional som nationell nivå, myndighetsvärlden, medicinsk forskning och journalistik. Tillsammans med våra övriga byråer inom Reform Society är vi en fullservicebyrå för kunder inom vård och hälsa som levererar tjänster inom bland annat public affairs, opinionsbildning, organisations- och affärsutveckling, strategier för market access och varumärkesbyggnad, medierelationer och krishantering.

Våra kunder finns inom energi-, bostads- och infrastruktursektorerna och strävar efter att vara hållbara samhällsbyggare. Vi bidrar med djup förståelse och kunskap för hur politik och näringsliv tillsammans kan förändra samhället. Med en kombination av branschkunskap, politisk erfarenhet, affärs- och verksamhetsförståelse och ett starkt engagemang hjälper vi våra kunder att effektivt påverka samhällsbyggnad på nationell och lokal nivå. Det kan handla om tjänster inom public affairs, opinionsbildning, medborgardialog, reputation management, krishantering eller medierelationer. Våra rådgivare har en bakgrund inom samhällsbyggnadssektorn, erfarenhet från politik på nationell och lokal nivå samt lång erfarenhet som kommunikationsrådgivare. Tillsammans med våra övriga byråer inom Reform Society är vi en fullservicebyrå för aktörer inom samhällsbyggnad.

 

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad med hållbarhet i fokus.

 

 

Hälsodalen

Arenan för hälsa i Almedalen.

Reformklubben driver Hälsodalen – den naturliga mötesplatsen för hälsa, vård och mat i Almedalen.

Här föds idéer som leder till konkreta förbättringar av svensk vård och av hälsoområdet i stort. Hälsodalen erbjuder seminarier, workshops, mingel och middagar samt full service för både arrangörer och besökare i en trädgård perfekt för nya möten. Vår ambition är att vara ett nav för den vård- och hälsopolitiska debatten i Almedalen. Bland aktörerna finns livsmedels- och läkemedelsföretag representerade såväl som yrkesföreningar inom hälso- och sjukvården, patientförbund, myndigheter och olika intresseorganisationer med flera. För mer information läs här.